ANESO s.r.o.
 
 
 
Postaráme se o vaši nemovitost
+420 237 837 383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa nemovitostí Praha, Česká republika

 
 
 
 
 
 
 

Správa nemovitostí Praha 6 ANESO, s.r.o.

 
Naše firma nabízí komplexní provádění správy nemovitostí dle požadavků majitele v plném rozsahu, od uzavírání nájemních smluv přes jejich evidenci a sledování, smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti, až po provádění vyúčtování služeb na jednotlivé nájemce, předepisování a vybírání nájemného a jeho vymáhání. Sídlo správy nemovitostí naleznete v Praze 6.

Máme na své náklady uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody z vlastní podnikatelské činnosti, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkonem správy nemovitostí ve výši 5 000 000 Kč. Kromě družstevních domů společnost spravuje i domy, kde privatizace proběhla podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a bytům.
 
 
 
 

Nadstandardní správcovské služby

 
Postaráme se mimo jiné o pojištění Vaší nemovitosti, pravidelné placení za pronájem pozemku, kontrolu platnosti předepsaných revizí a prověření odstranění stanovených závad, vedení účetnictví vlastníka či společenství vlastníků atd.

Dále podle požadavku vlastníka můžeme zajistit:

  • uzavření nebo připravení návrhu pojistné smlouvy
  • pravidelné placení pojistného podle pojistné smlouvy
  • uplatňování pojistného plnění na pojišťovně v případě pojistné události
  • pravidelné placení za pronájem pozemku
  • kompletní kontrolu předaných pasportů domů a bytů
  • odborné převzetí domu do správy
  • kontrolu platnosti předepsaných revizí a prověření odstranění stanovených závad
  • kontrolu a převzetí předepsaných dokladů o domě
  • vedení účetnictví vlastníka (společenství vlastníků) za poplatek

Více informací o správcovství a další služeb naleznete na záložce evidence nájmů.