ANESO s.r.o.
 
 
 
Postaráme se o vaši nemovitost
+420 237 837 383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická správa Praha

 
 
 

Pro správu budov používáme moderní techniku Praha 6 ANESO s.r.o.

 
Nabízíme Vám komplexní správu budov, provoz kotelen a další. Naleznete nás v Praze 6.

Většina agendy je zpracovávána na PC propojených počítačovou sítí. Kvalitní správní program DES tvoří páteř výkonu správy nemovitostí. Trvalou a úzkou spoluprací s autorem programu - firmou TOM COMPUTER - zajišťuje ANESO, s.r.o. další postupné rozšiřování programu. Detailní znalost programu DES tvoří jeden z pilířů kvalitní práce celé společnosti. Protože správní program DES je základem komplexního zpracování informací vlastní správy, považujeme tuto praktickou znalost za velmi důležitou okolnost, která dává dobrý předpoklad pro úspěšný chod firmy. Kvalita vedení datové základny je zároveň předpokladem dokonalé informovanosti mandanta a majitele objektů.

Právní program obsahuje kompletní Sbírku zákonů, judikaturu, Finanční zpravodaje a pokyny Ministerstva financí ČR. Program významně přispívá k orientaci v právní problematice přesným zněním zákonů, včetně všech doplňků a komentářů. Tím se minimalizují nepřesná nebo zkreslující východiska pro správné rozhodování.

Zajišťování provozu tepla tam, kde je teplo z centrálních zdrojů, domovních či blokových kotelen.

  • zajišťování odečtů poměrových měřidel tepla a teplé užitkové vody vč. rozúčtování v souladu s vyhl. č. 372/2001 Sb.
  • zajišťování provozu lokálních i blokových kotelen a výměníkových stanic vč. obsluhy, v souladu s požadavky legislativních předpisů BOZ a životního prostředí
  • zajišťování dodávek paliva a tepla vč. uzavírání smluv s dodavateli a z nich plynoucích povinností
  • tvorba cenových kalkulací v souladu se zákonem o cenách a následnými cenovými předpisy, vztahujícími se k věcnému usměrňování cen
  • zajišťování dodávek tepla z centrálních zdrojů tepla, uzavírání smluv s Pražskou teplárenskou a.s., korekce odběrových diagramů tepla s dodavatelem, kontrola měsíční fakturace, roční vyhodnocování, vyúčtování nákladů na dodávku

Podívejte se na správu nemovitostí.